Can't connect right now! retry
Advertisement

07 دسمبر ، 2017
Advertisement
Advertisement

مزید ویڈیوز

Dummy Bilawal Zardari ki Qehqahon se bharpur taqreer - Khabaranak

11 دسمبر ، 2017
Ustad Parathay Khan ki ustaadi -  Khabaranak

11 دسمبر ، 2017
T-10 League khailney ki ijaazat mil gai, Muaamla mashqooq

11 دسمبر ، 2017
Siyasat ke seenay me dil nahin lambi zuban hoti hai - Khabaranak

11 دسمبر ، 2017
Model Town report; qanooni mahereen ko buhut naqais nazar aarahey hain

11 دسمبر ، 2017
Mobile Phone key zaryey Black Mailing

11 دسمبر ، 2017
Karachi ki Sab sey Badi Jamaat 5 Tukron ka Shikaar

11 دسمبر ، 2017
5 Noon Leagi arkaaney Assambly ney faislon ka Ikhtiaar Peer Sialvi ko dey diya GEO PAKISTAN

11 دسمبر ، 2017
Aaj duniya bhar mein paharoon ka aalmi din manaaya jaa raha hai GEO PAKISTAN

11 دسمبر ، 2017
Durust Carier ka Intikhaab, roshan mustaqbil ki zamaanat

11 دسمبر ، 2017
Waqt par aam intikhabaat .... Senate ki aaini tarmeem par munhasir.

11 دسمبر ، 2017
Sharif Khaandaan kay khilaaf references mein ab tak kiya hoa?

11 دسمبر ، 2017