Peshawar Zalmi
 • Mohammad Haris
 • Tom Kohler Cadmore
 • Arshad Iqbal
 • James Neesham
 • Bhanuka Rajapaksa
 • Haseebullah Khan
 • Babar Azam
 • Richard Gleeson
 • Rovman Powell
 • Sherfane Rutherford
 • Wahab Riaz
 • Danish Aziz
 • Haris Sohail
 • Salman Irshad
 • Mujeeb Ur Rahman
 • Usman Qadir
 • Saim Ayub
 • Sufiyan Muqeem
 • Aamer Jamal